Vaktherapie Midden Holland is een samenwerking van vijf praktijken in en rond Gouda.
Vaktherapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij je onder begeleiding van de therapeut werkt met spel, beeldend werken, beweging of drama. Hóe je te werk gaat is een afspiegeling van hoe je dat in het gewone leven doet. Door ervarend bezig te zijn wordt steeds duidelijker wat je bezig houdt en wat je fijn of moeilijk vindt. Problemen worden daardoor helder en bespreekbaar. We kunnen vervolgens doelen voor de therapie stellen.
Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, speltherapie, psychomotorische therapie, dramatherapie en muziektherapie.

We vinden het belangrijk dat ouders de mogelijkheid hebben om met hun kind naar een kleine, zelfstandige praktijk van hun keuze te gaan. De hulp in deze praktijken is professioneel, laagdrempelig en betaalbaar. In sommige praktijken kunnen ook volwassenen terecht.
Alle vaktherapeuten zijn geregistreerd bij de FVB: Federatie Vaktherapeutische Beroepen.